ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με τον Νόμο 15/1999, 13 Δεκεμβρίου, περί προστασίας των Προσωπικών Πληροφοριών και του αναπτυξιακού κανονισμού, Bibado Investments S.L (εφεξής, η Εταιρεία), ο παροχέας υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας της δικτυακής πύλης %% HOST%%, (εφεξής, η πύλη) σας ενημερώνει ότι ο χειρισμός των πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω της δικτυακής πύλης θα γίνεται από την Εταιρεία, καθώς είναι ο συμβαλλόμενος που έχει καταστεί υπεύθυνος του Αρχείου, με στόχο τη διευκόλυνση των αιτούμενων υπηρεσιών, την απάντηση αποριών, τη διεξαγωγή στατιστικών μελετών που θα επιτρέψουν η βελτίωση των υπηρεσιών, τη διεκπεραίωση τυπικών διοικητικών καθηκόντων, την αποστολή πληροφοριών που ενδεχομένως να κινήσουν το ενδιαφέρον σας μέσα από ενημερωτικά φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, καθώς και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχετικά με την προώθηση των πωλήσεων και τη δημοσιότητα, που σχετίζονται με την πύλη.

Ο χρήστης εξουσιοδοτεί ρητά τη χρήση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και άλλων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας (π.χ. κινητό τηλέφωνο), έτσι ώστε η Εταιρεία να χρησιμοποιήσει τα προαναφερθέντα μέσα επικοινωνίας , καθώς επίσης και για την επίτευξη αναφερθέντων σκοπών.

Παρέχοντάς μας τα στοιχεία σας, δηλώνετε ότι είστε εξοικειωμένοι με τα περιεχόμενα του παρόντος και επιτρέπετε ρητά τη χρήση των δεδομένων για προαναφερθέντες σκοπούς. Ο χρήστης μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή ανά πάσα στιγμή, χωρίς αναδρομική ισχύ.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να συμμορφώνεται με την υποχρέωσή της όσον αφορά το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων και το καθήκον της να επεξεργάζεται τις πληροφορίες εμπιστευτικά, και να λαμβάνει τα αναγκαία τεχνικά, οργανωτικά και ασφαλιστικά μέτρα για να αποφευχθεί η αλλοίωση, απώλεια και μη εξουσιοδοτημένη διακίνηση ή πρόσβαση στις πληροφορίες, σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και το εφαρμοστέο δίκαιο.

Η Εταιρεία κατέχει και διατηρεί τις ακόλουθες πληροφορίες μόνο για τους επισκέπτες της πύλης μας:

-a. Το όνομα τομέα της υπηρεσίας παροχής Internet (ISP) και / ή τη διεύθυνση IP που τους δίνει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

–b. Η ημερομηνία και η ώρα πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας.

-c. Η διεύθυνση στο διαδίκτυο από την οποία προέρχεται ο σύνδεσμος που οδηγεί στην ιστοσελίδα μας.

–d. Ο τύπος του προγράμματος περιήγησης-πελάτη.

-e. Το λειτουργικό σύστημα του πελάτη.

Οι πληροφορίες αυτές είναι ανώνυμες, και δεν είναι σε θέση να συνδεθούν με ένα συγκεκριμένο, προσδιορισμένο χρήστη.

Η πύλη χρησιμοποιεί cookies, μικρά αρχεία πληροφοριών που δημιουργούνται στον υπολογιστή του χρήστη, με στόχο να αποκτήσει τις ακόλουθες πληροφορίες:

-a. Η ημερομηνία και η ώρα της πιο πρόσφατης επίσκεψης στην ιστοσελίδα μας.

-b. Στοιχεία ελέγχου ασφάλειας σε ζώνες περιορισμένης πρόσβασης.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να μπλοκάρει τα cookies επιλέγοντας την αντίστοιχη επιλογή στο πρόγραμμα περιήγησής του. Μερικές από τις σελίδες μας χρησιμοποιούν ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του προγράμματος περιήγησης σας που ονομάζεται "cookie". Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο που είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή του χρήστη και περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή. Η χρήση ενός cookie δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία ενόσω ο χρήστης βρίσκεται στην πύλη μας. Ορισμένοι από τους εταίρους μας χρησιμοποιούν cookies στην πύλη μας (για παράδειγμα, οι διαφημιστές). Ωστόσο, δεν έχουμε καμία πρόσβαση ή έλεγχο σε αυτά τα cookies. Παρακαλούμε, ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου του δικτύου τους για λεπτομέρειες.

Χρήση Προσωπικών Πληροφοριών

Κάθε πληροφορία που στέλνετε θα διατηρηθεί με απόλυτη εχεμύθεια.

Σε καμία περίπτωση τα προσωπικά σας στοιχεία δεν θα χρησιμοποιηθούν χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Για το σκοπό αυτό, όλες οι μορφές στην πύλη μας που στέλνουν πληροφορίες σε μια βάση δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον (π.χ. η λίστα newsletter) έχουν opt-in επιλογές, που σημαίνει ότι θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης όπου κάνετε κλικ σε έναν παραγόμενο σύνδεσμο, διευκρινίζοντας ότι θα θέλατε να λαμβάνετε πληροφορίες από εμάς στο μέλλον.

Αν δεν επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας, δεν θα σας προσθέσουμε στη βάση δεδομένων μας. Να είστε σίγουροι ότι δεν πουλάμε τις λίστες μας με τα ονόματα και τις διευθύνσεις.

Εάν επιλέξετε να λαμβάνετε πληροφορίες από εμάς, κάθε μήνυμα θα περιλαμβάνει επίσης οδηγίες για το πώς να "διαγραφείτε" από μελλοντικά ενημερωτικά δελτία (newsletters) εάν θέλετε να ακυρώσετε.

Οι μόνες πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα είναι εκείνες που σχετίζονται με τη χρήση της πύλης μας. Οι πληροφορίες αυτές είναι ανώνυμες και συγκεντρώνονται μέσα από τα αρχεία καταγραφής των διακομιστών μας.

Αυτά τα αρχεία καταγράφουν γενικές πληροφορίες, όπως ο αριθμός των επισκέψεων που λαμβάνει η πύλη μας, τα είδη των προγραμμάτων περιήγησης που χρησιμοποιούνται και ο αριθμός των αρχείων των οποίων γίνεται λήψη, αλλά ποτέ προσωπικές πληροφορίες.

Αυτές οι πληροφορίες των αρχείων καταγραφής μάς επιτρέπουν να δημιουργήσουμε καλύτερο περιεχόμενο, που απευθύνεται στις προτιμήσεις των θεατώνμας.

Χρήση Συνδέσμων

Η πύλη περιλαμβάνει συνδέσμους σε εξωτερικές ιστοσελίδες. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές απορρήτου των εν λόγω εξωτερικών ιστοσελίδων.

Προτρέπουμε τους χρήστες μας να διαβάσουν τις πολιτικές απορρήτου κάθε εξωτερικής ιστοσελίδας που συνδέεται από την πύλη μας.

Αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει μόνο για πληροφορίες που συλλέγονται από την πύλη.

Αλλαγές αυτής της πολιτικής

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί κατά καιρούς την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων .

Δεν θα θιγούν τα δικαιώματά σας από αυτή την Πολιτική χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας, και αναμένουμε ότι περισσότερες από αυτές τις αλλαγές είναι ήσσονος σημασίας.

Θα δημοσιεύσουμε στην πύλη τυχόν αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου.

Διαφημίσεις σε αυτή την ιστοσελίδα

Χρησιμοποιούμε διαφημιστικές εταιρείες τρίτων για ναπροβάλλουμε διαφημίσεις όταν επισκέπτεστε την πύλη.

Αυτές οι εταιρείες μπορεί να χρησιμοποιούν πληροφορίες (δεν συμπεριλαμβάνεται το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου) σχετικά με τις επισκέψεις σας σε αυτήν και άλλες ιστοσελίδες, προκειμένου να παρέχουν διαφημίσεις για αγαθά και υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν. Αν θα θέλατε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την πρακτική και να μάθετε τις επιλογές σας σχετικά με τη μη χρήση αυτών των πληροφοριών από τις εταιρείες αυτές, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες:

-Η Google, ως τρίτος προμηθευτής, χρησιμοποιεί cookies για την προβολή διαφημίσεων στην Πύλη.

-Η χρησιμοποίηση του DART cookie από την Google τού επιτρέπει να προβάλλει διαφημίσεις στους επισκέπτες με βάση την επίσκεψή τους στην Πύλη, καθώς και σε άλλες τοποθεσίες στο Internet.

- Οι χρήστες μπορούν να μην επιλέξουν τη χρήση του DART cookie, επισκεπτόμενοι τη διαφήμιση της Google και το περιεχόμενο της πολιτικής απορρήτου του δικτύου .

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η Εταιρεία γνωρίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα σας είναι πολύ σημαντικά, και αυτό θα το σεβαστούμε .
Δεχόμαστε ερωτήσεις και σχόλια σχετικά με αυτή την πολιτική, έτσι μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ανά πάσα στιγμή, ο χρήστης μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα της πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης ή αντίθεσης, αποστέλλοντας ένα e-mail με την αναφορά %% TITLE%% (Νομικό Τμήμα) στο , συμπεριλαμβάνοντας μια φωτοτυπία έγκυρης ταυτότητας και υποδεικνύοντας το αντίστοιχο δικαίωμα που επιθυμεί να ασκήσει.

Γλώσσα

Σε περίπτωση αποκλίσεων ανάμεσα στην αγγλική και την παρούσα έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων, θα υπερισχύσει η αγγλική έκδοση.